van jeugdzorg naar gezinsondersteuning
Tekening van een van onze kinderen

Samenwerking met gemeenten


Binnen GezinIntact werken we met de methoden Gezin Centraal en de eigen ontwikkelde methode GezinIntact.

GezinIntact


GezinIntact gaat over het zoveel als mogelijk en verantwoord intact houden van het oorspronkelijke gezinssysteem.
Binnen de gemeente/wijk waarin onze huizen gevestigd zijn, bieden wij laagdrempelige ondersteuning bij opgroeien en opvoeding aan gezinnen. Het verschil met reeds bestaand aanbod zit onder andere in onze 7 x 24 uurs aanwezigheid en in basis beschikbaarheid.

Wij zijn ervan overtuigd dat, door in te zetten op contacten met ouders/familie, de kinderen acceptatie voelen en daardoor grotere stappen kunnen maken in hun ontwikkeling.

Contact tussen ouders en kinderen hoeft niet beperkt te blijven tot 'afgesproken contactmomenten', maar kan worden uitgebreid.
Wij nodigen met name de ouders uit om wat vaker op bezoek te komen, mee te koken, mee te eten, et cetera.
Hiervoor geldt uitdrukkelijk de regel: 'ja, mits'. Dit betekent dat het effect op het kind altijd als uitgangspunt wordt genomen.

Over GezinIntact is in het voorjaar van 2018 een artikel verschenen in het Themanummer 21/1 'Doen of laten' van het tijdschrift 'Ouderschapskennis', een tijdschrift voor de studie van ouderschap, ouderschapsproblematiek en ouderbegeleidingsmethodiek, uitgegeven door Uitgeverij SWP, Amsterdam.

Kosten

Wij denken met GezinIntact een route te hebben gevonden om de kosten van de jeugdzorg te kunnen verminderen. Door laagdrempelige 'vinger aan de pols' denken wij sneller te kunnen anticiperen op vragen van en ontwikkelingen bij gezinnen waarmee wij contact hebben. Hiermee beogen wij te vermijden escalaties te voorkomen.


Wij vinden contact met de gemeenten erg belangrijk. Wij willen in de komende tijd het aantal contracten met gemeenten uitbreiden.

AGB-code Stichting GezinIntact: 98106916
CONTACT
GezinIntact
Airborneplein 11
5361CA Grave
info@ gezinintact.nl
kvk 87734877
GEINTERESSEERD?
stuur ons een berichtje
MAIL ONS
Met je eigen emailpakket
met deze link

© 2018-2024 GezinIntact